top of page

Efecte Twixtor - Canon 7D 2000 fps de Oton Bačar

Prova de càmera lenta feta amb el plugin Twixtor a 2000fps, també s'ha introduït l'efecte de pluja fet amb el plugin Trapcode Particular.

Tot ha estat editat en After Effects per Oton Bačar.

#twixtor #ae #aftereffects #otonbacar #relantitzat #redgiant #trapcodeparticular #bike #bicicleta #slowmotion #pluja #video

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page