top of page

40 fotografies de llocs molt evocadors

En aquesta sèrie de fotografies de llocs abandonats, el temps es presenta com la font última d'autoritat: els trens resisteixen, el sòl s'aixeca, la naturalesa recupera terreny, els estadis i castells s'esfonsen.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page