top of page

In Turkey, Renewed Anti-Government Protests

Imatges de les protestes contra el govern en Turquía per la mort del nen de 14 anys Berkin Elvan que va ser colpejat al cap per un pot de gas lacrimogen quan es dirigia a comprar el pa. Fotografies de la lluita de la policia contra els manifestants.

38 fotos

http://www.theatlantic.com/infocus/2014/03/in-turkey-renewed-anti-government-protests/100698/

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page